Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Haavi-ohjelmistopalvelu

Nyckelord:
  • COVID-19
  • korona
  • HAAVI

Haavi-ohjelmistopalvelu on yhteinen tartunnanjäljityksen ja seurannan työkalu ja tietojenvaihtoalusta, joka toimii erillään käyttäjäkuntien potilastietojärjestelmistä. Järjestelmä on tarkoitettu tartuntojen jäljitykseen, epidemian seurantaan ja hallintaan. Haavi on kehitetty yhteistyössä HUSin epidemiologisen yksikön ja kuntien tartuntatautiyksiköiden kanssa.

Ohjelmisto automatisoi tartuntojen seuranta- ja jäljitysprosessien useita eri vaiheita kokoamalla yhteen laboratoriojärjestelmien tuottamat näytevastaukset, sekä tartunnan saaneiden ja altistuneiden tiedot. Prosessi vapauttaa huomattavasti henkilöresursseja ja vähentää niiden tarvetta. Toiminnallisuudet on kehitetty alueellista yhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja tukemaan.

Käyttö on vuosien 2021-2022 aikana laajentunut myös HUS-erva-alueen muihin sairaanhoitopiireihin. Tämän lisäksi Haavi on käytössä mm. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja Kainuussa. HUS koordinoi ja tukee palvelun alueellisia käyttöönottoprojekteja sekä toiminnallisesti että teknisesti. Haavi-järjestelmään on rakennettu useita integraatioita eri laboratoriojärjestelmiin, joista näytetulokset saadaan automaattisesti. Integraatioita on rakennettu myös yksityisten toimijoiden kanssa.

Tulevaa Haavissa

Vuosien 2022-2024 aikana ohjelmistopalvelua tullaan laajentamaan ja jatkokehittämään eri tartuntatautien seurantaan ja jäljittämiseen yhteistyössä nykyisten HUS-alueen kuntien kanssa. Jatkokehitys yhteistyössä kuntien tartuntatautiasiantuntijoiden kanssa on hyvin tärkeää, jotta voidaan kehittää toimiva, yhteisiä toimintatapoja tukeva ja kuntien tarpeita vastaava laadukas tuote. Ohjelmisto mahdollistaa valmiuden ylläpitämisen ja nopean reagoinnin tulevissa epidemiatilanteissa. Kehitys- ja ylläpitokustannusten jakaminen kuntien/hyvinvointialueiden kesken on taloudellista ja tehokasta.

Lue lisää Lääkärilehden artikkelista Epidemian hallinnan työkalu pitää tilannekuvan ajan tasalla.

Tukipalvelu

Ongelmatilanteissa ota yhteys epidemiatuki(a)hus.fi.

Epäiletkö koronavirustartuntaa?

Lue tästä linkistä, kuinka toimia. 
Haavi® on tekijänoikeuksien suojaama ja rekisteröity tavaramerkki. Nimeä saa käyttää vain HUSin luvalla. Palvelun valmistajana toimii HUS Tietohallinto.

Enheter

Feedback

Hittade du vad du sökte?