Gå till huvudinnehåll

Mejlans vaccinforskningscentrum (MeVac)

MeVac är HUS och Helsingfors universitets forskningscentrum för vacciner där vi bedriver både forskning som beställts av läkemedelsbolag och forskarstyrd forskning. Vi följer Finlands och EU:s lagstiftning om medicinsk forskning, tillståndsförfaranden samt god klinisk forskningspraxis.  

Rokotetutkimuskeskus Mevacin työtekijöitä.

Vid vårt vaccinforskningscentrum kan förutom personer utan bakomliggande sjukdomar också patienter som hör till universitetssjukhusets specialgrupper delta i forskning. När det gäller vissa sällsynta sjukdomar eller sjukdomar som förutsätter krävande vård betjänar vi hela Finland.

Våra lokaler har planerats för klinisk vaccinforskning, och vi kan i viss utsträckning ta och hantera blodprover. Vid vårt centrum kan all annan utom fas I-forskning bedrivas. För rekryteringen av forskningspersoner står många kanaler till förfogande, och bland dessa kan man välja de som lämpar sig bäst för var och en forskningsplan. Efter behov står också våra affärsverk och stödtjänster, till exempel HUS Apotek och HUSLAB, till förfogande. Hos oss svarar HUCS-institutet för avtal och ekonomi.  

Mer information om våra pågående, kommande och avslutade vaccinforskningsprojekt.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.