Gå till huvudinnehåll

Könscellbanken – Donera äggceller och spermier

Könscellbanken är en spermie- och äggcellsbank med vars hjälp vi kan hjälpa barnlösa att förverkliga sin dröm om ett eget barn. Vi använder donerade spermier och äggceller från Könscellsbanken endast inom den offentliga hälso- och sjukvården. Skulle du vilja ge ett nytt liv i gåva? Skulle just du kunna donera spermier eller äggceller?

Sukusolupankki, kuvituskuva

Du kan hjälpa andra genom att donera spermier och äggceller

Ofrivillig barnlöshet är ett allmänt problem. Cirka 15 procent av paren har inte kunnat bli gravida trots att de försökt i flera år. Genom fertilitetsbehandling, såsom insemination eller provrörsbefruktning, kan vi hjälpa den största delen av paren genom att använda deras egna könsceller.

Vi behöver spermie- och äggcellsdonatorer för att hjälpa patienter vars egen könscellsproduktion är allvarligt störd eller saknas fullständigt. Bakgrunden till barnlöshet kan exempelvis vara en genetisk avvikelse eller en tidigare cancerbehandling som har skadat könscellerna. Hos kvinnor kan en operation av äggstockarna på grund av endometrios eller en tumör leda till att äggstocksfunktionen avtagit. Donerade spermier eller äggceller kan även behövas i en situation då personen bär på en allvarlig ärftlig sjukdom. Därutöver behöver kvinnliga par och kvinnor som skaffar barn ensamma donerad sperma för att bli gravida.

Det är kö till behandling med donerade könsceller. Ju fler könscellsdonatorer vi får desto snabbare kan vi hjälpa våra patienter.

Kontakta oss

HUS Könscellbank

Tilkan Viuhka
Mannerheimvägen 164 a
tfn 09 471 72607, äggcellsdonatorer
tfn 09 471 72606, spermiedonatorer
(Mån–fre 7.30–15.30)
sukusolupankki@hus.fi

Donation av äggceller

Du kan donera äggceller om

 • du är frisk
 • du är 22–35 år
 • du är icke-rökare
 • ditt kroppsmasseindex (BMI) är högst 32
 • du eller dina närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar
 • infektionstesterna enligt vävnadslagen* är negativa
 • du genuint vill hjälpa barnlösa

* Finlex.fi: Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Hur sker donation av äggceller?


Spermadonation

Du kan donera spermier om

 • du är frisk
 • du är 20–45 år
 • du är icke-rökare
 • dina spermier tål nedfrysning tillräckligt väl
 • du eller dina närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar
 • infektionstesterna enligt vävnadslagen* är negativa
 • du genuint vill hjälpa barnlösa

* Finlex.fi: Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Hur sker en spermadonation?
Embryodonation

Ni kan donera embryon om

 • ni är friska
 • kvinnan var högst 36 år och mannen högst 46 år när embryona skapades
 • embryona är från de egna könscellerna
 • ni är icke-rökare
 • ni eller era närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar
 • infektionstesterna enligt vävnadslagen* är negativa
 • ni genuint vill hjälpa barnlösa

* Finlex.fi: Lag om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål

Hur sker donationen av embryon?

Lagstiftning

I Finland får könscellerna från en och samma donator användas för högst fem familjer. Könscellsdonatorerna har inga juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

Som donator måste du ge ditt samtycke till att vi meddelar dina personuppgifter till donationsregistret som upprätthålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Enligt lagen om assisterad befruktning** har 18 år fyllda personer med ursprung i donerade könsceller rätt att få veta spermie- eller äggcellsdonatorns identitet. Detta förutsätter att föräldrarna har berättat för barnet att hen har sitt ursprung i en donerad könscell.

** Finlex.fi: Lag om assisterad befruktning

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.