Vanliga frågor om sommarjobb

När börjar ansökningstiden / När kan jag söka?  

Ansökningstiden för sommarjobb börjar i slutet av december och går ut i mars eller april, beroende på arbetsuppgift. Ansökan kan lämnas under hela ansökningstiden. Många platser tillsätts redan i januari–februari, men det kan dyka upp arbetstillfällen även under våren och rentav under sommaren.
 
Hur många sommarjobb kan HUS erbjuda?
 
HUS anställer totalt cirka 2000 semestervikarier.
Vilka arbetsuppgifter finns det för sommarjobbare?
Semestervikarier behövs främst inom vården, t.ex. sjukskötare, barnmorskor, bioanalytiker, röntgenskötare, närvårdare och avdelningssekreterare. Vi behöver även sommarjobbare inom lokalvården och fastighetsskötseln, i personalrestaurangerna och i köken.
 
Vem kan få ett semestervikariat?  

Som vikarier inom vårdyrkena anställer vi i första hand längre hunna studerande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Den sökandes möjligheter beror på tidigare utbildning, kompetens och arbetserfarenhet. Behörighetsvillkoren för varje enskild plats anges i platsannonsen. 
 
Vad får semestervikarier i lön?
 
Semestervikarierna får avtalsenlig lön, utgående från utbildning och erfarenhet. Lönen bestäms i regel av kollektivavtalet AKTA. Om formell behörighet saknas, sänks lönen med 5–10 %.
 
Var och hur kan jag söka sommarjobb?
 
Sommarjobb söks med en ansökningsblankett på HUS webbplats www.hus.fi.
Sommarjobben kan inte sökas genom öppen ansökan.
 
Hur många ansökningar får ni in?
 
Normalt får vi cirka 5 000 ansökningar inför varje sommar.
 
Finns det någon åldersgräns för sommarjobbare?
 
Alla som har fyllt 18 år när sommarjobbet börjar kan söka.
 
För hur lång tid får man sommarjobb?
 
Sommarjobbets längd kan variera mellan en månad och tre månader, ibland även mera. Längden avtalas när arbetsavtalet görs upp.
 
Favoriseras de anställdas egna barn eller släktingar?
 
Nej. Barn och släktingar till anställda får givetvis söka sommarjobb precis som alla andra, men de behandlas precis som alla andra sökande.
 
Krävs det tidigare arbetserfarenhet?
 
Tidigare arbetserfarenhet är alltid en fördel, och för vissa sommarjobb ett uttryckligt krav. Det finns också uppgifter där tidigare erfarenhet inte behövs.
 
Lönar det sig att ringa upp olika arbetsplatser och hoppas på sommarjobb?
 
Ansökan om sommarjobb har centraliserats till webbtjänsten på HUS webbplats. Vår förhoppning är att så många som möjligt lämnar in sin ansökan via webben och väntar på att vi tar kontakt.
 
Hur får den sökande svar?
 
När ansökan tagits emot skickar vi en bekräftelse till den sökandes e-postadress. Enheternas chef avgör vilka som ska kallas till intervju och meddelar den som utsetts. Om den sökande inte kontaktats inom maj månad, är det sannolikt att det inte fanns något lämpligt vikariat för honom eller henne.
 
Hur lång är arbetsdagen?

Arbetsdagens längd och arbetstiderna varierar beroende på uppgift. I många fall ingår kvälls-, natt- och veckoslutsarbete.
 
Var äter man som anställd?
 
Sjukhusen inom HUS har personalrestauranger där man kan äta lunch förmånligt. I regel finns det alternativ bland annat för vegetarianer.
 
Får man ett arbetsintyg över sommarjobbet?
 
Ja. Chefen skriver ut ett arbetsintyg på begäran. Man kan fråga om chefen kan skriva in en bedömning av ens färdigheter, flit och uppträdande, men i regel görs inga sådana bedömningar för anställningar som är kortare än 3 månader.
 
Kan man säga upp sig från ett sommarjobb före den avtalade tiden?
 
Ett avtal om sommarjobb är ett visstidsavtal som inte kan sägas upp. I princip gäller det under den överenskomna tiden. Självfallet kan man förhandla och avtala om något annat, om ens situation plötsligt har förändrats drastiskt.
 
Var får jag veta mer?
 
Närmare information ges av HUS Rekrytering, tfn 09 471 77200.