Gå till huvudinnehåll

HUS vaccinerar sina patienter och deras närstående mot influensa, i Mejlans även coronavaccineringar

Influensavaccineringar är en viktig del av vårt patientsäkerhetsarbete. Vi rekommenderar influensa- och coronavirusvaccinering för dem som kommer till oss för undersökning eller vård.

För riskgrupper är det viktigt att ta influensa- och coronavaccin, eftersom bägge epidemierna med stor sannolikhet förekommer samtidigt.

På HUS sjukhus är influensavaccinationsställena öppna i november-december. Coronavaccineringar ges endast i Mejlans sjukhus. 

Vaccinationerna ges utan tidsbokning. Under de första dagarna kan det förekomma överbelastning, så var beredd på att köa. Alternativt kan du också komma vid en senare tidpunkt. 

På vaccinationsställena fästs särskild uppmärksamhet vid säkerheten för dem som ska vaccineras och personalen. Till vaccinationen ska du komma utan symtom på infektion, hålla avstånd och ha god handhygien samt vara försedd med mun- och nässkydd eller FFP-andningsskydd. Munskydd finns tillgängliga också på vaccinationsställena. 

Det finns vaccinationsställen på fem sjukhus inom HUS: Mejlans, Cancercentrum, Nya barnsjukhuset, Kirurgiska sjukhuset och Hyvinge. Barn vaccineras endast på vissa sjukhus, se mer specifik information under länken nedan. 

Vaccinationsstället på Mejlans sjukhus är öppet 31.10–9.12.2022 på måndagar, onsdagar och fredagar. 

Klicka på länken för mer specifik information om riskgrupperna på THL:s webbplats.