Gå till huvudinnehåll

Huggorm

Huggormsbett kan orsaka livsfara. Små barn, gravida, personer med underliggande sjukdomar och äldre personer löper en ökad risk att drabbas av allvarlig förgiftning. En del av betten kan bestå av torra bett, då huggormen inte utsöndrar gift vid bettet.

Kyy makaa heinikossa

Symtom

Bettet är ofta sjukt, svullet och blått till färgen. Förutom lokala symtom kan illamående, kräkningar och medvetandestörningar utvecklas. Det kan också orsaka en allergisk reaktion, varvid symtomet är andningssvårigheter som utvecklas snabbt.

Första hjälpen

Försök hålla bettområdet så orörligt som möjligt t.ex. genom att spjäla och bära personen från händelseplatsen. Rörligheten påskyndar spridningen av giftet i blodomloppet. "Huggormstabletter" är inte en väsentlig del av första hjälpen, eftersom deras effekt inte har påvisats i behandlingen av huggormsbett. Ge inte heller antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol för smärtbehandling.

Behandling

Ett huggormsbett kräver alltid en läkarbedömning.

Vården inom hälso- och sjukvården är symtomatisk. Beroende på förgiftningens svårighetsgrad kan motgift användas.