Gå till huvudinnehåll

Frågor och svar om coronaviruset (laboratorier och bilddiagnostik)

Kundtjänsten för laboratoriet och bilddiagnostiken är överbelastade på grund av förfrågningar om coronaviruset. Vänligen läs dessa frågor och svar innan du kontaktar vår kundtjänst.

koronavirusohjeistuksia sairaalan aulassa

Vanliga frågor
Laboratorier

På HUSLAB:s provtagningsställen tas inte nässvalg- och svalgprover i anslutning till misstanke om coronavirus och man kan inte besöka laboratoriet om man själv misstänker en coronavirussmitta. I misstanke om coronavirussmitta kan du göra en symtombedömning via Coronaguiden: koronabotti.hus.fi/sv. Vår kundrådgivning ser inte resultatet av coronavirustestet, du informeras om resultatet via sms.


Bilddiagnostik