Gå till huvudinnehåll

Allmän information om vacciner

Vacciner aktiverar kroppens försvarssystem för att skydda mot specifika mikrober som orsakar infektionssjukdomar: den vaccinerade får immunologiskt skydd mot sjukdomen. Även om vacciner inte helt förhindrar att man får sjukdomen, är symptomen vanligtvis mildare hos den som blir sjuk. Vacciner skyddar mot följdsjukdomar, bestående skador och död, samt förhindrar spridningen av smittsamma sjukdomar.

Det finns olika typer av vacciner

 Vacciner lär immunförsvaret att känna igen sjukdomsframkallande  mikrober, som det sedan minns när kroppen möter på dem igen. Det immunologiska minnet styr immunförsvaret att snabbt och effektivt reagera  då den träffar mikroben på nytt. Skyddet från vissa vacciner varar hela livet, medan andra ger skydd under en kortare tid; vissa vacciner kräver boosterdoser senare.

Det finns olika typer av vacciner. Vissa innehåller inaktiverade, döda mikrober medan andra innehåller levande, försvagade mikrober som inte orsakar sjukdom men ändå aktiverar immunförsvaret. De flesta vacciner innehåller inte hela mikrober utan små delar av mikroberna som proteiner, polysackarider, nukleinsyror eller budbärar-RNA. Administrationsmetoderna och doseringen av vacciner varierar: vissa preparat ges som injektioner under huden eller i muskeln, andra som lösningar eller kapslar via munnen och en del kan ges som nässpray. Flera olika vacciner kan ges samtidigt enligt vissa regler.

Strikta kliniska studier

Vacciner är en av de största framgångarna inom medicinen. Genom vaccinationer har vi  helt lyckats utrota den dödliga virussjukdomen smittkoppor; även polioviruset är nästan utrotat. På grund av den höga vaccinationstäckningen i Finland påträffas sällan många av de allvarliga barnsjukdomar eller deras efterföljande sjukdomar som plågade tidigare generationer.

Innan vacciner kan tas i bruk måste de genomgå strikta kliniska studier där man undersöker vaccinets tolerabilitet, säkerhet och eventuella biverkningar samt immunrespons och effektivitet i målgruppen. Utvecklingsarbetet med vacciner börjar med experiment i provrör. Lovande preparat testas först på djur och slutligen på frivilliga människor i fas 1-, 2- och 3-studier. Effekten av vacciner undersöks särskilt i stora fas 3-studier, som oftast genomförs internationellt vid flera forskningscentrum. Varje vaccin genomgår således en lång och noggrant övervakad process, och läkemedelsmyndigheterna utvärderar resultaten från alla forskningsfaser grundligt innan de beviljar försäljningstillstånd för vaccinet.

Kontaktuppgifter

Mejlans Vaccinforskningscenter MeVac
vaccine@hus.fi
tfn. 050 311 6365

Adress:
Biomedicum Helsinki 1
Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.