Gå till huvudinnehåll

För samarbetspartner

Våra lokaler är planerade för kliniska vaccinforskningsstudier. Vi verkar på Mejlans sjukhusområde som en del av HUS, vilket erbjuder många fördelar som stöder vaccinforskning.

Vi tillhör Finlands största sjukhus

 •  Utmärkt läge i Helsingfors på Mejlans sjukhusområde
 •  2,2 miljoner invånare i verksamhetsområdet
 •  Årligen vårdas cirka 700 000 patienter inom HUS
 •  Eftersom HUS betjänar hela Finland vid sällsynta och krävande sjukdomar kan också specialgrupper inkluderas i studierna
 • Sjukhusen vid HUS sköter cirka 16 000 förlossningar årligen, vilket innebär att gravida kvinnor och småbarnkan nås och erbjudas möjligheten att delta i olika studier
 • HUS har 27 000 friska anställda som är generellt positivt inställda till forskning.  Genom intern kommunikation kan de inbjudas att delta i studier.
 • Specialläkare och andra experter inom olika medicinska specialområden kan om behov uppstår kallas in för forskningsarbetet.

Patientdatasystemet stöder forskningen

 • Specifik information kan hämtas från Apotti (EPIC)-patientdatasystemet
 • Realtidsdata om inskrivning på sjukhusen möjliggör noggrann övervakning av hälsotillståndet för deltagare i studier
 • Elektroniskt samtycke kan ges via Hälsobyns Min vårdväg-portal
 • Prover kan erhållas från sjukhusets laboratorium (HUSLAB)

Förvaring av vacciner och prover

 • Antingen vid +4 °C, –20 °C eller –80 °C
 • Temperaturerna på utrustningen övervakas
 • Kylsystem anslutna till reservkraft säkerställer pålitlig förvaring av vacciner och prover

Provtagningsmöjligheter

 • Blod-, urin- och avföringsprov, hud- och slemhinneprov samt hudbiopsiprover kan tas på centret
 • Proverna bearbetas och förvaras på centret
 • Vid behov kan provtagning arrangeras i samarbete med HUSLAB

 Avtal, budget och fakturering

 Avtal och ekonomiska ärenden behandlas via HUCS-institutet. Klicka här för att gå till institutets webbplats.

Kontaktuppgifter

Mejlans Vaccinforskningscenter MeVac
vaccine@hus.fi
tfn. 050 311 6365

Adress:
Biomedicum Helsinki 1
Haartmansgatan 8
00290 Helsingfors

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.