Gå till huvudinnehåll

Studerande inom social- och hälsovården

Praktikperioderna är en viktig del av social- och hälsovårdsutbildningen. Hos oss gör ungefär 5 000 yrkeshögskolestuderande och drygt 500 studerande på andra stadiet praktik varje år. En lyckad praktik är viktig med tanke på den studerandes kompetensutveckling och professionella utveckling. Ge respons på din handledning

Du kan svara på enkäten för handledningsrespons en månad efter praktikperioden. Tack vare responsen kan vi utveckla handledningen på såväl enhets- som sjukhus- och koncernnivå.