Gå till huvudinnehåll

Center för forskning i vård- och hälsovetenskaper NRC

Vårt mål inom HUS Center för forskning i vård- och hälsovetenskaper (Nursing Research Center, NRC) är att främja vård- och hälsovetenskaplig forskning och använda resultaten från forskningen för patienternas bästa.

Potilas polkee kuntopyörää.

NRC stöttar vård- och hälsovetenskaplig forskning vid HUS på olika sätt.

Vi inom NRC

  • erbjuder avhandlings- och postdocforskare inom HUS möjlighet att bedriva forskningsarbete
  • möjliggör att man på HUS olika enheter kan bedriva forskningsbaserade utvecklingsprojekt inom vårdarbete
  • stärker vårdpersonalens kompetens i den evidensbaserade verksamheten.
  • Vi erbjuder konsultationshjälp för planering och implementering av forskning och forskningsrelaterade utvecklingsprojekt. 
  • Vi ger rekommendationer för vårdarbete, vilket utvecklar det forskningsbaserade vårdarbetet.
  • Vi ansvarar för att implementera och utvärdera HUS hälsovetenskapliga forskningsprogram.

Magnetsjukhusprojektet

En viktig del av vår verksamhet är att bedöma vårdarbetets genomslagskraft. Vi stöttar HUS resultatenheter som söker magnetsjukhusstatus i att uppfylla kriterierna för forskningsverksamhet. Denna status får man om vårdkvaliteten är utmärkt och man uppfyller kvalitetskriterierna.

Mer information om magnetsjukhusprojektet

 

Vård- och hälsovetenskapliga forskningspublikationer inom HUS


Feedback

Hittade du vad du sökte?