Gå till huvudinnehåll

Forskning

Genom forskning lär vi oss att förstå orsaker till olika sjukdomar. Vi utvecklar nya sätt att upptäcka sjukdomar och kan ge bättre vård till patienter. Den forskning och undervisning som genomförs i dag ger bättre vård och hälsa i morgon.

Forskning inom HUS

Nya forskningstillstånd år 2020

År 2020 startade 819 nya forskningsprojekt inom HUS och totalt 841 forskningsprojekt beviljades forskningstillstånd.

Forskning som gjorts med statens forskningsanslag år 2020

Coronavirusforskning

Hos oss bedrivs många olika forskningsprojekt om sjukdomen covid-19 och fler kommer att starta. Dessutom deltar vi i många forskningsprojekt gällande coronaviruset som bedrivs av Helsingfors universitet, THL och andra samarbetspartner.​​

Att delta i medicinsk forskning

Kliniska läkemedelsprövningar är en viktig del av arbetet med att utveckla nya läkemedel samt bedriva fortsatt forskning om befintliga läkemedel. Vid ett universitetssjukhus har patienter företrädesrätt till deltagande i läkemedelsprövningar. Som forskningspatient får du den allra senaste typen av vård långt tidigare än den finns tillgänglig för...

Feedback

Hittade du vad du sökte?