Gå till huvudinnehåll

Undersöknings-, akut- och konsultationspolikliniken (TAK), Mattby

Nyckelord:
  • ungdomspsykiatri

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mattby psykiatriska polikliniker
Halvankarvägen 8
Esbo

Postadress

PB 803
00029 HUS

Undersöknings-, akut- och konsultationspolikliniken i Mattby är en ungdomspsykiatrisk undersöknings- och bedömningsenhet.

Du behöver en läkarremiss för undersöknings- och bedömningsperioden hos oss.  Undersökningsperioden börjar inom tre veckor efter att vi mottagit remissen. Vi ger dig en vårdrekommendation inom sex veckor.

Under undersökningsperioden reder vi ut ditt behov av ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård eller annan eventuell vård. Vi gör bedömningen med dig i samarbete med dina föräldrar/vårdnadshavare och dina övriga samarbetspartner. Dina eventuella tidigare undersökningsresultat (bl.a. psykologiska undersökningar, undersökningar om uppväxt och utveckling, barnskyddsutredningar) underlättar vår bedömning. Var vänlig och ta med undersökningar som gjorts utanför HUS till det första besöket.

Vår verksamhet på polikliniken går ut på konfidentiellt samarbete med dig och din familj/dina vårdnadshavare. Under din undersökningsperiod kan vi vid behov använda vår avdelningsvård eller vår enhet för intensiv öppenvård.

Kristerapi

Vår kristerapi är en akut vårdintervention som kräver en remiss av läkare. Bland annat akut självdestruktiva personer, personer som misstänks lida av psykos/första psykos och brottsoffer kan hänvisas till kristerapi på TAK-polikliniken.

Vårt krishanteringsfokus ligger i vårdutredning och vi utför nödvändiga undersökningar i mån det är möjligt. Om vi bedömer att din kristerapi kommer att pågå länge eller vi under vården konstaterar att du har behov av mera långvarig vård, hänvisar vi dig till vår behovsenliga vårdenhet. Kristerapin består av 1–15 besök.