Gå till huvudinnehåll

Talterapeuter, Hjälpmedelscentralen Tietoteekki

Nyckelord:
  • talterapi
  • Hjälpmedelscentralen

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Invalidförbundets tillgängliga kontorshus
Mannerheimvägen 107
Helsingfors

Postadress

PB 671
00029 HUS
mån–fre 9.00–11.00, 12.00–14.00
mån–fre 9.00–11.00, 12.00–14.00
Kontakt med Tietoteekki i första hand per e-post, tietoteekki@hus.fi

På Tietoteekki, som finns i anslutning till Hjälpmedelscentralen, utför vi bedömningar av kommunikationshjälpmedel. I bedömningen kartlägger vi till exempel patientens funktionsförmåga i förhållande till hjälpmedelsanordningen samt de närståendes resurser till att ta i bruk hjälpmedlet.

Baserat på talterapeutens bedömning under besöket samt bakgrundsinformationen överlämnar vi till låns ett lämpligt kommunikationshjälpmedel till patienten och ger handledning även till den närstående. Hjälpmedelscentralen ansvarar även för underhållet av hjälpmedlet.

Vid behov kan vi använda oss av en multiprofessionell arbetsgrupp (AAC-instruktör/tolk för personer med talskada, teknisk expert, ergoterapeut). Det är också möjligt att konsultera den läkare som ansvarar för rehabiliteringen. Vi betjänar både barn och vuxna i HUS-området.

Kommunikationshjälpmedel inkluderar bland annat enkla talapparater, kommunikationsmappar av olika storlekar samt IT-hjälpmedelslösningar med olika användningsområden (t.ex. ögonstyrning). I bedömningen kan man också kartlägga behovet av olika brytare eller knappar samt behovet av ställningar och andra hjälpmedel för att använda datorn. Ergoterapeuten vid Hjälpmedelscentralen ansvarar i regel för bedömningen av hjälpmedel för hanteringen av omgivningen.

Mer information om Tietoteekkis verksamhet och anskaffningsprocessen för kommunikationshjälpmedel hittar du här.

Ankomst
Feedback

Hittade du vad du sökte?