Gå till huvudinnehåll

Sömnstörningspolikliniken, Böle

Nyckelord:
  • sömnstörning

Sömnstörningspolikliniken tillhandahåller sömnstörningskonsultation.

Sömnstörningspolikliniken erbjuder icke-akuta sömnstörningskonsultationer när du misstänks ha en sömnstörning som är skadlig för din funktionsförmåga, om utredningen av sömnstörningen är problematisk eller om du har en svår sömnstörning för vilken en tidigare behandling inte har gett resultat. Under din undersökning och vård har din remitterande läkare vårdansvaret för dig.

Vår konsultation är i första hand riktad till personer i arbetsför ålder och patienter som inte i övrigt är klienter inom den specialiserade psykiatriska sjukvården.

 

Ankomst


Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.