Gå till huvudinnehåll

Sjukhushygienenheten

Nyckelord:
  • infektion
  • infektionssjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Vår sjukhushygienenhet instruerar och utbildar vår personal inom förebyggande av smitta och infektioner. 

Vi följer också upp förekomsten av infektioner i samband med behandlingar och läkemedelsresistenta problemmikrober på sjukhusen i HUS-området.

Sjukhushygienenheten har ingen patientmottagning.

Vår sjukhushygienenhet har en avdelningsöverläkare, infektionsläkare samt hygienskötare från våra samtliga sjukhus i HUS-området.

Tjänster

Infektionssjukdomar

Inom infektionssjukdomar undersöker och behandlar vi sjukdomar orsakade av mikrober, som t.ex. bakterier, virus, svamp och parasiter.