Gå till huvudinnehåll

Ryggmärgsskadecentrum, Nordenskiöldsgatan

Nyckelord:
  • ryggmärgsskador
  • rehabilitering

På Ryggmärgsskadescentrum i Synapsiahuset vårdar vi patienter med ryggmärgsskador. Ryggmärgsskadecentrum består av avdelningen för krävande rehabilitering och ryggmärgsskadepolikliniken.

KontaktinformationRyggmärgsskadepolikliniken

Vi ansvarar inom HUS specialupptagningsområde för den livslånga uppföljningen efter vård i det akuta skedet och omedelbar rehabilitering hos patienter med ryggmärgsskador. Vi följer också upp patienter med ryggmärgsskador livet ut. HUS Ryggmärgsskadepoliklinik är ett av Finlands tre centrum (HUS, Tammerfors universitetssjukhus, Uleåborgs universitetssjukhus) dit man i enlighet med Statsrådets beslut (336/2011) har centraliserat specialiserad sjukvård, rehabilitering och livslång uppföljning av personer som har drabbats av en ryggmärgsskada. 

Vår multiprofessionella arbetsgrupp består av en rehabiliteringsinstruktör, fysiater, sjukskötare, ergoterapeut, fysioterapeut och socialarbetare. Våra experter samarbetar med aktörer från olika specialiteter. Tillsammans gör vi bland annat bedömningar av funktions- och rörelseförmåga, hälsa samt psykisk och social situation. Vi bedömer också behovet av medicinsk och yrkesmässig rehabilitering samt hjälpmedel.  Vi fungerar som en koordinerande enhet för vård av ryggmärgsskadade patienter.

Avdelningen för krävande rehabilitering

På avdelningen för krävande rehabilitering rehabiliterar vi ryggmärgsskadade patienter efter det akuta skedet. Vi strävar efter att ge effektiv och multiprofessionell rehabilitering i rätt tid. Grundtanken med vår verksamhet är att dygnet runt utföra det multiprofessionella rehabiliterings- och funktionsförmågefrämjande vårdarbete som krävande rehabilitering förutsätter. Vårt mål är att rehabilitera patienten till att få bättre livskvalitet, rörlighet och en förmåga att självständigt klara av dagliga aktiviteter.

Ankomst
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.