Gå till huvudinnehåll

Reproduktionsmedicinska enheten

Nyckelord:
  • fertilitetsbehandlingar
  • spermiedonation
  • äggcellsdonation

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Tilkan Viuhka
Mannerheimvägen 164a
Helsingfors

Postadress

PB 150
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30

Telefonnummer

Tidsbokning

Betjäningstid

mån–fre 7.00–11.30
Vi har en återuppringningstjänst i bruk.

IVF-skötare

Betjäningstid

mån–fre 7.00–11.30
Vi har en återuppringningstjänst i bruk.

Könscellsbanken

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30

På Reproduktionsmedicinska enheten undersöker och behandlar vi störningar i kvinnors hormonverksamhet, barnlöshet samt gynekologiska problem hos unga flickor. Vi ansvarar också för hormonbehandlingar för transsexuella. I vår enhet finns också ett laboratorium för sperma och provrörsbefruktning (IVF).

Tilkan Viuhka

För att få vård behöver du en läkarremiss.

Vi började med fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller inom HUS i november 2019. Vi söker donatorer av könsceller för behandlingarna. 

Ankomst

Tjänster

Fertilitetsbehandling

Vid poliklinikerna för kvinnosjukdomar utför vi infertilitetsundersökningar för vilka du behöver en läkarremiss från primärvården eller från en privat…

Behandling av kvinnosjukdomar

De vanligaste problemen som behandlas vid våra gynekologiska enheter är blödningsstörningar, gynekologiska orsaker till magsmärtor, vävnads- och…

Behandling av endometrios

Patienter som lider av endometrios, det vill säga tillväxt av livmoderslemhinnan på olika bukorgan, får behandling av åkomman vid alla HUS enheter för…