Gå till huvudinnehåll

Reproduktionsmedicinska enheten

Nyckelord:
  • fertilitetsbehandlingar
  • spermiedonation
  • äggcellsdonation

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Tilkan Viuhka
Mannerheimvägen 164a
Helsingfors

Postadress

PB 150
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30

Telefonnummer

Tidsbokning

Betjäningstid

mån–fre 7.00–11.30
Vi har en återuppringningstjänst i bruk.

IVF-skötare

Betjäningstid

mån–fre 7.00–11.30
Vi har en återuppringningstjänst i bruk.

Könscellsbanken

Betjäningstid

mån–fre 7.30–15.30

På Reproduktionsmedicinska enheten undersöker och behandlar vi störningar i kvinnors hormonverksamhet, barnlöshet samt gynekologiska problem hos unga flickor. Vi ansvarar också för hormonbehandlingar för transsexuella. I vår enhet finns också ett laboratorium för sperma och provrörsbefruktning (IVF).

Tilkan Viuhka

För att få vård behöver du en läkarremiss.

Vi började med fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller inom HUS i november 2019. Vi söker donatorer av könsceller för behandlingarna. 

Ankomst