Gå till huvudinnehåll

Rehabiliteringspoliklinik, Borgå

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Borgå
  • rehabiliteringspsykiatri

Vid rehabiliteringspolikliniken vårdar och rehabiliterar vi patienter som lider av schizofreni eller någon annan långvarig psykossjukdom.

Vid vår rehabiliteringsklinik tillhandahåller vi tjänster för patienter som bor i Borgåområdet (Borgå, Sibbo, Lovisa, Lappträsk, Askola och Borgnäs).

Din vård och rehabilitering grundar sig på en konfidentiell vårdrelation och en individuell vård- och rehabiliteringsplan som vi gör tillsammans efter undersöknings- och bedömningsperioden.

Din vård omfattar till exempel samtal som hjälper dig att klara av vardagen, psykoedukation, familjeträffar, undervisning och handledning i dagliga funktioner hemma hos dig samt övning av sociala färdigheter och samverkan med ditt övriga stödnätverk.

För att komma till vår rehabiliteringspoliklinik behöver du en remiss från en läkare och du informeras om den bokade tiden per brev eller telefon. Poliklinikbesöken är gratis för dig.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.