Gå till huvudinnehåll

Rehabiliteringsenheten, Böle

Nyckelord:
  • ungdomspsykiatri

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Ungdomspsykiatriska polikliniker i Böle
Bangårdsvägen 11
Helsingfors

Postadress

PB 356
00029 HUS
mån–tor 8.00–15.30
fre 8.00–14.00

Böle rehabiliteringspoliklinik och vår arbetsgrupp för intensiv rehabilitering finns i ungdomspsykiatriska rehabiliteringsenheten.

Vi hänvisar patienter till vår rehabiliteringsenhet från HUS övriga enheter inom ungdomspsykiatri utifrån en bedömning av rehabiliteringsbehovet.
 
Verksamheten vid vår rehabiliteringspoliklinik riktas till ungdomar som har psykotiska symtom och/eller en neuropsykiatrisk störning (ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, annan autismspektrumstörning) och vars funktionsförmåga är nedsatt.

Vår rehabilitering bygger på din personliga rehabiliteringsplan som vi utarbetar tillsammans och som vi regelbundet utvärderar. Vi kommer tillsammans överens om avslutande av din rehabilitering och nödvändiga fortsatta planer.

Vårt mål är att stödja dig att klara dig självständigt i livet eller med hjälp av olika stödåtgärder. Syftet med vår rehabilitering är att öka dina egna resurser och din funktionsförmåga, att hantera dina psykiska symtom och begränsningar samt att förbättra din levnadskonst.

Vi arbetar multidisciplinärt på rehabiliteringspolikliniken. Vår verksamhet bygger på ett konfidentiellt samarbete med den unga personen, familjen och nätverket.

Arbetsgruppen för intensiv rehabilitering

Verksamheten i arbetsgruppen för intensiv rehabilitering är avsedd för alla ungdomar med nedsatt funktionsförmåga som vårdas inom ungdomspsykiatrin (oavsett diagnos). Till vår intensiva rehabilitering kan de ungdomar hänvisas som beräknas dra nytta av intensiv rehabilitering i sin egen livsmiljö. Vår intensiva rehabilitering fungerar som en kort intervention som sker flera gånger i veckan. Den ersätter inte annan poliklinisk vård. Den part som ansvarar för din vård gör upp en servicebegäran utifrån vilken vi planerar en intensiv rehabiliteringsperiod för dig. Din egen poliklinik har fortfarande vårdansvaret för dig under rehabiliteringsperioden.

Din intensiva rehabilitering är intensiv öppenvård, som vi genomför efter dina behov i din egen livsmiljö, till exempel hemma eller i skolan. Våra arbetsformer består bland annat av exponeringsövningar, förberedelser samt familje- och nätverksarbete.

Neuropsykiatriska arbetsgruppen

Vår neuropsykiatriska arbetsgrupp ansvarar för diagnostiseringen av autismspektrumtillstånd samt undersöker och tillhandahåller konsultation i hela HUS område (autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD, tourette, tic-symtom osv.). Din egen poliklinik har fortfarande vårdansvaret för dig under konsultationen.

Feedback

Hittade du vad du sökte?