Gå till huvudinnehåll

Psykospolikliniken, Myrbacka

Nyckelord:
  • psykos

Kontaktinformation

Besöksadress

Myrbacka psykiatriska polikliniker
Eldstadsgränden 5
Vanda

Postadress

PB 906
00029 HUS
mån–tor 8.00–15.30
fre 8.00–14.30

Psykospolikliniken i Myrbacka är en öppenvårdsenhet där vi undersöker och vårdar patienter som lider av psykos.

På polikliniken ansvarar vi för öppenvård och rehabilitering av psykospatienter i Pejas västra region. Vår verksamhet är uppdelad i två arbetsgrupper.

Arbetsgrupp för intensiv öppenvård (TEKO)

Vår arbetsgrupp erbjuder intensiva öppenvårdsperioder för patienter som vårdas på Pejasregionens psykospolikliniker i situationer där det behövs tidsbestämt intensivare stöd än vanligt. Sådana situationer omfattar till exempel hot om återfall av psykos/sjukhusvård, utmanande livssituationer och stöd vid utskrivning från sjukhuset.​​

Uppföljningsgruppen

Vår uppföljningsgrupp tillhandahåller tjänster till patienter i Vanda- och Kervoregionen som i schizofrenigruppen har en kronisk sjukdom i stabilt skede. Arbetsgruppens tjänster omfattar uppföljning av patienternas tillstånd och vid behov erbjuds kontaktmöjligheter. Tjänsterna omfattar även stöd till andra operatörer, särskilt samarbete med boendetjänster.