Gå till huvudinnehåll

Psykospolikliniken, Dickursby och Kervo

Nyckelord:
  • psykos

Kontaktinformation

Besöksadress

Dickursby psykiatriska polikliniker
Fernissagatan 3
Vanda

Postadress

PB 914
00029 HUS
mån–tor 8.00–15.30
fre 8.00–14.30

Psykospolikiniken i Kervo

På psykospolikliniken i Dickursby vårdar vi psykospatienter.

Rakennusikoni sinisellä taustalla

Vid polikliniken ansvarar vi för öppenvård och rehabilitering av psykospatienter på Pejas östra område och i Kervo. I Dickursby finns tre polikliniska arbetsgrupper: en arbetsgrupp för aktivrehabilitering, en arbetsgrupp för intensiv öppenvård (Teko) och en kontrollarbetsgrupp. Vi tillhandahåller tjänster också i lokalerna på polikliniken i Kervo.

Arbetsgrupp för intensiv öppenvård (TEKO)

Vår arbetsgrupp erbjuder intensiva öppenvårdsperioder för patienter som vårdas på Pejasregionens psykospolikliniker i situationer där det behövs tidsbestämt intensivare stöd än vanligt. Sådana situationer omfattar till exempel hot om återfall av psykos/sjukhusvård, utmanande livssituationer och stöd vid utskrivning från sjukhuset.​​

Uppföljningsgruppen

Vår uppföljningsgrupp tillhandahåller tjänster till patienter i Vanda- och Kervoregionen som i schizofrenigruppen har en kronisk sjukdom i stabilt skede. Arbetsgruppens tjänster omfattar uppföljning av patienternas tillstånd och vid behov erbjuds kontaktmöjligheter. Tjänsterna omfattar även stöd till andra operatörer, särskilt samarbete med boendetjänster.