Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska enheten för småbarn, Sörnäsgatan

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

Vid de Psykiatriska enheten för småbarn vårdar och undersöker vi barn under 6 år som uppvisar utdragna symtom i känsloliv, beteende eller social interaktion.

På enheten gör vi omfattande barnpsykiatriska undersökningar. I våra vårdformer ingår interaktiva behandlingar, ergoterapi och flerformsbehandlingar för familjer, individer och i grupp. 

Vården är familjeorienterad. Föräldrarna är en nödvändig och viktig del i vården av ett litet barn. Med föräldrarnas tillåtelse samarbetar vi vid behov med bland annat dagvården eller anställda inom socialväsendet.  

En läkarremiss behövs för att få vård. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.