Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska enheten för småbarn, Böle

Nyckelord:
  • barnpsykiatri

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Psykiatriska enheten för småbarn
Bangårdsvägen 11, 6 vån.
Helsingfors

Postadress

PB 355
00029 HUS

Betjäningstid

mån–tor 8.00–16.00
fre 8.00–14.00

Vid de psykiatriska enhet för småbarn vårdar och undersöker vi barn under 6 år som uppvisar utdragna symtom i känsloliv, beteende eller social interaktion.

På enheten gör vi omfattande barnpsykiatriska undersökningar. I våra vårdformer ingår interaktiva behandlingar, ergoterapi och flerformsbehandlingar för familjer, individer och i grupp. 

Vården är familjeorienterad. Föräldrarna är en nödvändig och viktig del i vården av ett litet barn. Med föräldrarnas tillåtelse samarbetar vi vid behov med bland annat dagvården eller anställda inom socialväsendet.  

En läkarremiss behövs för att få vård.