Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för tidiga psykoser, Alberga

Nyckelord:
  • psykos

Kontaktinformation

Besöksadress

Psykiatriska polikliniker i Alberga
Befästningsvägen 7
Esbo

Postadress

PB 827
00029 HUS

Du undersöks och vårdas på polikliniken för tidig psykos om du misstänks ha en psykos eller har insjuknat i en psykos för första gången.

Vi konsulterar, utvärderar och vårdar personer med hög risk för psykos.