Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för affektiva störningar, Borgå

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Borgå

Under tiden 1.7 - 26.7.2024 är poliklinikerna för affektiva störningar i Borgå, Sibbo och Lovisa samt psykospoliklinikens verksamheter centrerade enligt följande:

Besöksplats: WSOY-huset, psykospoliklinik, Mannerheimgatan 20, 4. vån, Borgå

Kansliets telefonnummer 019 548 3740, 040 572 7416

Borgå psykiatriska poliklinik är en undersöknings- och vårdenhet inom öppenvården. 

Rakennusikoni sinisellä taustalla

Vår poliklinik betjänar i första hand invånare i Borgå och Askola kommun.

Vi erbjuder dig psykiatriska undersökningar och behandlingar om du till exempel lider av allvarliga affektiva störningar, ångeststörningar och personlighetsstörningar. Våra tjänster är avgiftsfria för dig, förutom när det gäller läkarutlåtanden. Du söker vård efter remiss från en läkare. Vår poliklinik har ingen jourmottagning. 

Vår verksamhet omfattar undersökning, vård och bedömning av rehabiliteringsmöjligheter. I behandlingsformerna för dig ingår läkemedelsvård, individ- och familjemöten samt gruppvård.
På vår poliklinik görs också ADHD-undersökningar och vi ger neuropsykiatrisk coachning i individ- och gruppform.

I samarbete med vårt ergoterapicenter har du möjlighet​ att få en bedömning av funktionalitet samt ergoterapeutisk individ- och gruppvård.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.