Gå till huvudinnehåll

Palliativt centrum, Mejlans

Nyckelord:
  • palliativ vård
  • cancer

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Palliativt centrum
Paciusgatan 21
Helsingfors

ingång Bergtrappsgatan 4

Postadress

PB 308
00029 HUS
mån–fre 9.00–14.00

Öppettider

mån–fre 8.00–15.30

På Palliativt centrum tillhandahåller vi stöd och vård för cancerpatienter i Nyland samt till patienter med andra kroniska sjukdomar som försämrar livskvaliteten. Dessa kan inkludera motorneuronsjukdomen ALS, hjärt-, njur- eller leversvikt eller kroniska lungsjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom eller lungfibros.

Vi ger symtomlindrande vård och stöd i ett tidigt skede av sjukdomen, till exempel vid sidan om behandlingar av cancer eller ALS samt när sjukdomen framskrider och man övergår till palliativ vård. 

Genom den palliativa, dvs. symtomenliga, behandlingen strävar vi efter att lindra såväl fysiskt, psykosocialt som mentalt lidande, att värna om patientens och de närståendes livskvalitet samt att upprätthålla funktionsförmågan.


Feedback

Hittade du vad du sökte?