Gå till huvudinnehåll

Päijänne-Tavastlands strålbehandlingsenhet, Päijänne-Tavastlands centralsjukhus Lahtis

Nyckelord:
  • cancersjukdomar
  • cancer
  • strålbehandling

Vår strålbehandlingsenhet i Päijänne-Tavastland, HUS, utgör en del av HUS Cancercentrum och ligger i Lahtis.

På vår enhet finns två linjäracceleratorer för extern strålbehandling och en datortomograf. Hos oss vårdas vuxna patienter, i huvudsak från Päijänne-Tavastland. Till oss kommer du för strålbehandling efter bedömning av cancerspecialist.

Vid strålbehandlingsenheten kan vi ge 

 

  • objektspecifik bildassisterad strålbehandling med modern teknik
  • andningsstyrd strålbehandling
  • behandlingar som kräver specialteknik och inre strålbehandlingar koncentreras till strålbehandlingsavdelningen vid Cancercentrum i Helsingfors


Effekten av strålbehandlingen du får kan förbättras vid vissa cancersjukdomar genom att du samtidigt får cytostatikabehandling. Det är onkologiska och hematologiska polikliniken på centralsjukhuset i Päijänne-Tavastlands hälsovårdssamkommun (PHHYKY) (2:a våningen, k2) som ansvarar för att ge cytostatikabehandling.


Planeringen av din strålbehandling hos oss innefattar vanligtvis:

  • läkarmottagning
  • skapa en individuell stödform (beroende på behandlingsobjekt)
  • dosplanering av strålbehandling och datortomografi

Vi planerar strålbehandlingen individuellt för varje patient och därför är antalet behandlingar, deras längd och valet av behandlingsutrustning samt andra omständigheter olika för varje patient. Din första strålbehandling ges vanligen cirka 1–2 veckor efter ditt första läkarbesök. Ett enskilt strålbehandlingsbesök med alla förberedelser tar i genomsnitt 10–20 minuter. Strålbehandlingen syns eller känns inte och är inte skadlig för dina närstående.
 

De flesta av våra behandlingar ges polikliniskt. Din vårdperiod varierar från en behandling till sju veckor. De största cancersjukdomsgrupperna som behandlas hos oss är bröst- och prostatacancer.

 

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.