Gå till huvudinnehåll

Neurologiska rehabiliteringspolikliniken

Nyckelord:
  • neurologi
  • rehabilitering

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

HUS
Paciusgatan 21
Helsingfors

Postadress

PB 302
00029 HUS

Vår rehabiliteringspoliklinik på Neurologiska polikliniken som ligger på Paciusgatan i Helsingfors är en tidsbokningspoliklinik, dit vuxna (16 år fyllda) som fått en plötslig hjärnskada hänvisas för rehabilitering

Vår rehabiliteringspoliklinik på Neurologiska polikliniken som ligger på Paciusgatan i Helsingfors är en tidsbokningspoliklinik, dit vuxna (16 år fyllda) som fått en plötslig hjärnskada hänvisas för rehabilitering. På polikliniken rehabiliteras i huvudsak personer som fått en rubbning i hjärnans blodcirkulation eller en hjärnskada på grund av en sjukdom eller ett olycksfall, som inträffat för mindre än ett år sedan, och vars funktionsförmåga är tillräcklig för en poliklinisk rehabilitering. 

Andra sjukdomar som leder till rehabiliteringsbehov är t.ex. hjärninflammation, hjärntumör, hypoxisk-ischemisk hjärnskada (till följd av syrebrist) eller ett följdtillstånd av en hjärnoperation.
 
På vår poliklinik är det möjligt att få medicinsk rehabilitering som kräver multidisciplinär expertis. Neuropsykologisk rehabilitering samt fysio-, tal- och ergoterapi finns tillgängligt. Socialarbetarens, rehabiliteringssjukskötarens och läkarens mottagningar ingår i poliklinikens reguljära tjänster. Det är också möjligt att få rehabiliteringsrådgivarens tjänster på polikliniken. 

Rehabiliteringsklienterna kommer till rehabiliteringsbesöken hemifrån självständigt eller med stöd av en assistent med taxi, kollektivtrafik eller egen bil.
 
Rehabiliteringsperioden kräver en remiss från vårdenheten. I remissen motiveras behovet av rehabilitering och rekommenderas nödvändiga rehabiliteringsformer. Remissen ska basera sig på bedömningar av rehabiliteringsbehovet från specialarbetare (fysioterapeut, ergoterapeut, talterapeut, neuropsykolog). Remisserna behandlas på rehabiliteringsmöten där de godkänns eller styrs vidare. Samtidigt fastställs de terapiformer som rehabiliteringsklienten behöver och man fattar beslut om inledande av en rehabiliteringsperiod. 

Rehabiliteringsperioder är multidisciplinära (minst två olika terapiformer). Ett undantag är neuropsykologisk rehabilitering som kan vara den enda rehabiliteringsformen som rehabiliteringsklienten behöver.

Coronarådgivningstelefonen för patienter som vårdas på neurologiska polikliniken och för köpatienter: tfn 040 167 7471.

Telefontider: mån–tors kl. 10.00–14.30, fre kl. 10–13

Var vänlig och ring endast i ärenden som gäller sjukvård och ditt tillstånd.