Gå till huvudinnehåll

Läkemedelsrådgivning för mammor – Teratologiska informationstjänsten

Nyckelord:
  • läkemedelsrådgivning för mammor

Öppettider och kontaktuppgifter

Betjäningstid

mån–fre 9.00–13.00

Vi ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på fertilitet, graviditet och fostrets utveckling. Du får också råd om frågor kring läkemedel i samband med amning. Du kan kontakta oss redan när du planerar din graviditet.

Vi ingriper inte i vården av mamman, graviditeten eller barnet och vi ordinerar inga läkemedel. När tjänsten är stängd, vänligen kontakta din egen mödrarådgivning eller mödrapoliklinik. Om ditt ärende berör exponering i arbete och tillhörande risker, vänligen kontakta din företagshälsovård i första hand .

Vi kan också kontaktas av hälso- och sjukvårdspersonal, apotek, myndigheter och media. Hälso- och sjukvårdspersonal kan i patientärenden även kontakta oss via e-post på adressen: xbafhygnngvbg.grengbybtvara@uhf.svif.suh@nenigolotaret.toitaatlusnok . Vi besvarar inte e-postfrågor från allmänheten.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss per telefon eller via chatten.

Aktuellt: Coronavirusvaccin och graviditet

För tillfället finns det forskningsresultat om tusentals gravida som fått coronavirusvaccinet under graviditeten. Dessa forskningsresultat tillsammans med den praktiska erfarenhet som finns, visar ingen ökad risk för fostret och graviditeten. Runtom i världen har gravida vaccinerats omfattande. Enligt en ny forskning ökar coronavirusets delavariant speciellt risken för gravida att insjukna i den medelsvåra och svåra sjukdomsformen. Dessa forsknngsresultat talar för coronavaccination av gravida.