Gå till huvudinnehåll

Läkemedelsrådgivning för mammor – Teratologiska informationstjänsten

Nyckelord:
  • läkemedelsrådgivning för mammor

Öppettider och kontaktuppgifter

Betjäningstid

mån 9.00–13.00
tis 9.00–15.00
ons 12.00–16.00
tor 9.00–15.00
fre 9.00–13.00

Vi ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på fertilitet, graviditet och fostrets utveckling. Du får också råd om frågor kring läkemedel i samband med amning. Du kan kontakta oss redan när du planerar din graviditet.

Vi ingriper inte i vården av mamman, graviditeten eller barnet och vi förskriver inga läkemedel. När tjänsten är stängd, vänligen kontakta din egen mödrarådgivning eller mödrapoliklinik. Om ditt ärende berör exponering i arbete och tillhörande risker, vänligen kontakta din företagshälsovård i första hand .

Vi kan också kontaktas av hälso- och sjukvårdspersonal, apotek, myndigheter och media. Hälso- och sjukvårdspersonal kan vid behov kontakta oss i patientärenden via e-post på adressen: @email. Vi besvarar inte e-postfrågor från allmänheten.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss per telefon eller via chatten.
 

Aktuellt: Coronavirusvaccin och graviditet

Coronavirusvaccinerna utnyttjar ny vaccinteknologi vars effekter på gravida ännu är okända. Andra vacciner som redan är i bruk anses i allmänhet vara säkra under graviditeten om de inte innehåller levande sjukdomsalstrare. Läs mer på sidan Läkemedel och vacciner.

Chatt för teratologisk informationstjänst ,

I chatten ger vi allmänna svar om lämpliga läkemedel för gravida och ammande mammor. Chatten är öppen måndagar och fredagar kl. 13–15.

Kvinnohuset ,

Hälsobyn.fi

Du hittar mer information om graviditet och förlossning i Kvinnohuset i Hälsobyn. Hälsobyn är en digital webbtjänst inom specialistvården.