Gå till huvudinnehåll

Läkemedelsrådgivning för mammor – Teratologiska informationstjänsten

Nyckelord:
  • läkemedelsrådgivning för mammor

Öppettider och kontaktuppgifter

mån–fre 9.00–13.00

Vi ger information om läkemedel och övriga yttre faktorer som inverkar skadligt på fertilitet, graviditet och fostrets utveckling. Du får också råd om frågor kring läkemedel i samband med amning. Du kan kontakta oss redan när du planerar din graviditet.

På vår hemsida finns mycket baskunskap om läkemedel och behandling av vanliga graviditetsbesvär. Om du inte här hittar vad du letar efter, ring oss gärna.

Vi ingriper inte i vården av mamman, graviditeten eller barnet och vi ordinerar inga läkemedel. När tjänsten är stängd, vänligen kontakta din egen mödrarådgivning eller mödrapoliklinik. Om ditt ärende berör exponering i arbete och tillhörande risker, vänligen kontakta din företagshälsovård i första hand .

Vi kan också kontaktas av hälso- och sjukvårdspersonal, apotek, myndigheter och media. Hälso- och sjukvårdspersonal kan i patientärenden även kontakta oss via e-post på adressen: konsultaatiot.teratologinen@hus.fi. Vi besvarar inte e-postfrågor från allmänheten.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss per telefon eller via chatten.

Aktuellt: Pollenallergi

Pollenallergi är vanligt och lyckligtvis kan allergisymptom skötas tryggt även under graviditet och amning. Lokala symptom i ögon och näsa kan du i första hand behandla med preparat som appliceras lokalt (nässpray, ögondroppar). Av antihistaminer i tablettform är loratadin och desloratadin förstahandsalternativ, även fexofenadin är användbart. Cetirizin och levocetirizin är andrahandsalternativ. Vid behandling av allergi under amning gäller samma principer som under graviditet.  

Läs mera (Allergi och astma)

Aktuellt: Coronavirusvaccin och graviditet

För tillfället finns det forskningsresultat om tusentals gravida som fått coronavirusvaccinet under graviditeten. Dessa forskningsresultat tillsammans med den praktiska erfarenhet som finns, visar att vaccinet inte utgör någon risk för fostret och graviditeten. Runtom i världen har gravida vaccinerats omfattande. Enligt en ny studie ökar coronavirusets delavariant speciellt risken för gravida att insjukna i den medelsvåra och svåra sjukdomsformen. Enligt en annan ny studie ger coronavirusvaccinet ett utmärkt skydd mot riskerna för förtidig förlossning och fosterdöd i samband med Covid-19 virusinfektion. Dessa forskningsresultat talar för coronavaccination av gravida.

Coronavirusvaccinet har visat sig ge gravida ett utmärkt skydd mot den svåra formen av Covid-19 infektion som kräver sjukhusvård. Coronavirusvaccination under graviditeten skyddar även mot graviditetskomplikationer.

  • Enligt en epidemiologisk studie från Skottland var risken för förtidigförlossning tvåfaldig (16,6% vs. 8,0% bakgrundsrisk under pandemin) då den gravida insjuknat i Covid19-virusinfektion 4 veckor innan förlossningen.  För mammor som vaccinerats under graviditeten sjönk risken för förtidigförlossning till samma nivå som bakgrundsrisken (8,6%) (Stock ym. 2022).
  • Risken för foster- och spädbarnsdöd var mångfaldigt förhöjd (8.0 per tusen gravida (8.0 per tusen gravida) om mamman insjuknat i en Covid-19 infektion under graviditeten. En Covid-19 infektion inom en månad av förlossningen ökade risken ytterligare (22,6 per tusen gravida) i jämförelse med bakgrundsrisken (5,6 per tusen gravida). Ifall mamman fått coronavirusvaccinet under graviditeten sjönk risken till 4,3 per tusen gravida.  (Stock ym. 2022).

Gravida kan ta coronavirusvaccinet i vilket skede av graviditeten som helst. Andra och tredje vaccindosen kan ges som planerat under graviditeten om vaccinationsserie påbörjats innan graviditeten. Planering av graviditet eller fertilitetsbehandlingar behöver heller inte skjutas upp på grund av coronavirusvaccinering. Familjemedlemmar bör också ta vaccinet som planerat. 

Aktuellt: Uppföljningsblankett per e-post.

Har du deltagit i vår uppföljningsundersökning under graviditeten och bett att få uppföljningsblanketten skickad per e-post? Uppföljningsblanketten skickas tre (3) månader efter den beräknade tiden. Om du inte inom denna tid har fått en länk till uppföljningsundersökningen till din e-post, var vänlig och kontrollera även skräppostmappen. Beroende på e-postkontots egenskaper kan länken ha styrts till skräpposten.