Gå till huvudinnehåll

Jour, Lojo sjukhus

Nyckelord:
 • Lojo
 • Lojo sjukhus
 • jour

Kontaktuppgifter

Ring Jourhjälpen 116117 innan du söker dig till akutmottagningen. I nödsituation ring 112.

Besöksadress

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
Lojo

B-ingång

Postadress

PB 1010
00029 HUS
Öppet dygnet runt.

Under tjänstetid mån-fre kl. 8-16

Sjundeå hälsostation

Under tjänstetid vid brådskande sjukdomsfall ta kontakt med din egen hälsocentral. Hälsocentralerna har en återuppringningstjänst.
Besök till samjouren är förbjudna på grund av coronavirusepidemin.

Jouren på Lojo sjukhus och akutmottagningen på Lojo hälsocentral finns i samma lokaler. Vi vårdar i första hand patienter över 16 år.

Lääkäri tutkii päivystyspotilasta

Besök till samjouren är förbjudna på grund av coronavirusepidemin.

På jouren behandlar vi akuta sjukdomar och skador samt problem med psykisk hälsa som kräver brådskande behandling och som inte kan flyttas till följande dag. Andra sjukdomar eller besvär som inte kräver brådskande behandling och som kan vänta till följande vardagsmorgon, behandlas på hälsocentralerna.

Vid anmälningen till jouren används könummersystem. Vi vårdar patienterna i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. 

Ring Jourhjälpen på 116 117 före du söker dig till jouren. I nödsituation, ring 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa Jourhjälpen. 

De vanligaste symtomen för vilka du alltid bör söka dig till jouren:

 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt
 • psykiska problem som kräver akut behandling
 • feber hos nyfödda: barn under 3 månader direkt till Jorvs jour
 • barn med kramper

Nödsituationer är till exempel inte:

 • små skador (kontusioner, vrickningar, sår där blödningen har avstannat)
 • infektionssymtom (feber, förkylning)
 • smärtor i extremiteter och rygg
 • huvudvärk eller
 • näsblödning. 

Även i de ovan nämnda brådskande situationerna är det ofta nödvändigt att larma en ambulans (112), vars personal bedömer situationen och transporterar eller hänvisar direkt till den lämpligaste vårdplatsen.

Sjukhus