Gå till huvudinnehåll

Hjärnskadepolikliniken, Paciusgatan

Nyckelord:
  • Neurocentrum
  • hjärnskada
  • neurologi

Hjärnskadepolikliniken som ligger på Paciusgatan i Helsingfors är koncentrerad kring hjärnskadepatienter. Uppföljningen av dem kan förflyttas till öppenvården när behovet av akutvård är över. 

Hjärnskadepolikliniken som ligger på Paciusgatan i Helsingfors fokuserar på hjärnskadepatienter. Uppföljningen av dem kan förflyttas till öppenvården när akutvård inte längre behövs. I våra uppgifter ingår diagnostik av misstänkta hjärnskador, bedömning av svårighetsgraderna på hjärnskador och diagnostik i anslutning till det, rehabiliteringsbedömningar och rehabiliteringsplaner.

Ankomst
Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.