Gå till huvudinnehåll

Hjärnskadepolikliniken

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hjärnskadepolikliniken, 2 vån.
Paciusgatan 21 (ingång från Bergtrappsgatan 4)
Helsingfors

Postadress

PB 302
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8.30–10.30

Öppettider

Betjäningstid

mån–tor 8.00–15.00
fre 8.00–14.00

Hjärnskadepolikliniken som ligger på Paciusgatan i Helsingfors är koncentrerad kring hjärnskadepatienter. Uppföljningen av dem kan förflyttas till öppenvården när behovet av akutvård är över. 

Hjärnskadepolikliniken som ligger på Paciusgatan i Helsingfors fokuserar på hjärnskadepatienter. Uppföljningen av dem kan förflyttas till öppenvården när akutvård inte längre behövs. I våra uppgifter ingår diagnostik av misstänkta hjärnskador, bedömning av svårighetsgraderna på hjärnskador och diagnostik i anslutning till det, rehabiliteringsbedömningar och rehabiliteringsplaner.

Tjänster

Neurokirurgi

Neurokirurgin inom HUS-området har koncentrerats till HUCS Neurokirurgiska klinik vid Tölö sjukhus. Hos oss vårdas alla neurokirurgiska patienter inom HUS…