Gå till huvudinnehåll

Hjälpmedelscentralen, Raseborg sjukhus

Nyckelord:
  • hjälpmedel
  • Hjälpmedelscentralen
  • Raseborg

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Hjälpmedelscentralen
Raseborgsvägen 37
Ekenäs

Postadress

PB 1020
00029 HUS

Öppen mottagning

mån–fre 12.00–14.00
Bokade besök enligt överenskommelse

Telefontider

Vid Raseborgs sjukhus hjälpmedelscentral ansvarar vi för den medicinska rehabiliteringens hjälpmedelstjänster inom Hangös, Ingås och Raseborgs primärvård samt inom den specialiserade sjukvården vid Raseborgs sjukhus.

Vårt mål är att stöda din funktionsförmåga och din förmåga att klara dig självständigt i din verksamhetsmiljö och livssituation. Hos oss får du individuell och mångsidig service när det gäller till exempel att röra sig, förflytta sig, klara sig hemma, utrustning i bostaden och personlig hygien.

Våra tjänster innefattar att notera hjälpmedelsbehov, göra behovsbedömning, välja och införskaffa hjälpmedel, låna ut hjälpmedel samt handleda och undervisa i hur hjälpmedlet används. Dessutom ingår uppföljning av användning, underhåll och reparation, återlämning av hjälpmedel samt förvaring och återvinning. 

För anskaffning av individuella, medicinska rehabiliteringshjälpmedel behöver du en remiss från en läkare eller ett utlåtande från en fysioterapeut. Sådana hjälpmedel är till exempel proteser, ortoser och stöd, individuella fotstöd och ortopediska skor samt peruker. 

Betjäningspunkten är i första hand hjälpmedelscentralen, Raseborgsvägen 37, Ekenäs. Vid behov kan du även få hjälpmedelsservice vid hälsostationerna i Hangö, Ingå, Karis och Pojo.