Gå till huvudinnehåll

Hjälpmedelscentralen, Raseborg

Nyckelord:
  • hjälpmedel
  • Hjälpmedelscentralen
  • Raseborg

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Hjälpmedelscentralen
Raseborgsvägen 37
Ekenäs

Postadress

00029 HUS

Öppen mottagning

Betjäningstid

mån–fre 12.00–14.00
Bokade besökningar enligt överenskommelse

Betjäningstid

mån–fre 9.30–11.30

Hjälpmedelunderhåll

Betjäningstid

mån–fre 9.30–11.30
telefontid

På Raseborgs sjukhus hjälpmedelscentral ansvarar vi för den medicinska rehabiliteringens hjälpmedelstjänster inom Raseborg och Hangö primärvård samt inom den specialiserade sjukvården i Västra Nylands sjukvårdsområde.

På Raseborgs sjukhus hjälpmedelscentral ansvarar vi för den medicinska rehabiliteringens hjälpmedelstjänster inom Raseborg och Hangö primärvård samt inom den specialiserade sjukvården i Västra Nylands sjukvårdsområde.
 
Vårt mål är att stötta din funktionsförmåga och din förmåga att agera självständigt i din verksamhetsmiljö och livssituation. Hos oss får du individuell och mångsidig service när det gäller till exempel att röra sig, förflytta sig, hemvård, utrusta bostäder och personlig hygien.

Våra tjänster innefattar att notera hjälpmedelsbehov, behovsbedömning, val och införskaffning av hjälpmedel, överlämnande och ibruktagande av hjälpmedel samt undervisning i hur hjälpmedlet används. Dessutom får du följande tjänster av oss: uppföljning av användning, underhåll och reparation, återlämning av hjälpmedel samt förvaring och återvinning. 

För att skaffa individuella, medicinska rehabiliteringshjälpmedel behöver du en remiss från en läkare eller ett utlåtande från en fysioterapeut. Sådana hjälpmedel är till exempel proteser, ortoser och stöd, individuella fotstöd och ortopediska skor samt peruker. Skicka in en betalningsförbindelse via hjälpmedelscentralen.

Du kan i första hand låna och återlämna hjälpmedel vid hjälpmedelscentralen. Vid behov kan du återlämna hjälpmedel vid hälsocentralerna i Hangö, Karis, Pojo och Ingö. Efter överenskommelse kan du också låna hjälpmedel från hälsocentralerna.
 

Tjänster

Hjälpmedelstjänster

Vid Hjälpmedelscentralen har vi hand om specialistvårdens hjälpmedelstjänster på krävande specialnivå inom hela Nyland.