Gå till huvudinnehåll

Gynekologiska polikliniken Gräsviken

Nyckelord:
  • aborter
  • kvinnosjukdomar
  • kolposkopi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Polikliniken för kvinnosjukdomar, Gräsviken
Östersjögatan 5
Helsingfors

Postadress

PB 615
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8:00–15:00

Telefonnummer

Rådgivning och tidsbokning

Betjäningstid

mån–fre 7:00–15:00

Kolposkopienheten

Betjäningstid

mån–fre 9:00–11:00

Vid Gräsvikens gynekologiska poliklinik undersöker och behandlar vi olika typer av gynekologiska problem, såsom blödningsrubbningar, smärtor i den nedre delen av buken samt vävnads- och cellförändringar. Vi sköter också aborter i hela huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda).

Vid Gräsvikens gynekologiska poliklinik undersöker och behandlar vi olika typer av gynekologiska problem, såsom blödningsrubbningar, smärtor i den nedre delen av buken samt vävnads- och cellförändringar. Vi är en tidsbokningspoliklinik, så för att få vård behöver du en remiss från en läkare. Vi meddelar dig om den bokade tiden via brev.

Vi sköter också aborter inom hela huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda). Ta själv kontakt med vår poliklinik efter att du har fått ett utlåtande om avbrytande av graviditet (AB1) från hälsocentralen eller en privatläkare.

Vänligen anmäl dig i automaten i entréhallen när du kommer. Gynekologiska polikliniken finns på första våningen, men huset är inte fullkomligt tillgängligt. Om du behöver hjälp att ta dig in, ring på ringklockan till “HUCS Gynekologi” så möter vi dig vid ytterdörren.  

Tjänster

Behandling av kvinnosjukdomar

De vanligaste problemen som behandlas vid våra gynekologiska enheter är blödningsstörningar, gynekologiska orsaker till magsmärtor, vävnads- och…

Behandling av cellförändringar i livmoderhalsen

Vi behandlar olika cellförändringar i livmoderhalsen på alla våra gynekologiska polikliniker. Vid Gräsvikens gynekologiska poliklinik har vi utvecklat…

Behandling av endometrios

Patienter som lider av endometrios, det vill säga tillväxt av livmoderslemhinnan på olika bukorgan, får behandling av åkomman vid alla HUS enheter för…

Aborter

Om du vill avbryta din graviditet behöver du enligt finsk lag, beroende på situationen, tillstånd av 1–2 läkare eller av Tillstånds- och tillsynsverket för…