Gå till huvudinnehåll

Geropsykiatriska polikliniken i Myrbacka

Nyckelord:
  • geropsykiatri

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Myrbacka psykiatriska polikliniker
Eldstadsgränden 5
Vanda

Postadress

PB 906
00029 HUS

Geropsykiatriska polikliniken i Myrbacka är en geropsykiatrisk öppenvårdsenhet.

Rakennusikoni sinisellä taustalla

På geropsykiatriska polikliniken undersöker och vårdar vi patienter som fyllt 65 år som har åldersrelaterade psykiska problem. Till oss behöver du en läkarremiss. Undersöknings- och vårdperioden kan genomföras antingen polikliniskt eller vid behov som hembesök.

 
Vi vårdar patienter med åldersdepression eller annan affektiv störning, psykoser som börjar i ålderdomen eller svåra psykiska problem i anslutning till en minnessjukdom eller andra neurologiska sjukdomar. Vi planerar och genomför din vård individuellt.

Tjänster

Geropsykiatri

Inom geropsykiatrin vårdar vi åldrande patienter vars behandling av en psykisk sjukdom kräver åldersrelaterad specialkompetens.