Gå till huvudinnehåll

Foniatriska polikliniken, Böle

Nyckelord:
  • foniatri
  • rubik
  • röststörning

Foniatriska polikliniken ligger i Rubik-fastigheten i Böle. Foniatriska polikliniken är en remisstidsbokningspoliklinik.

Ulkokuva Rubik-rakennuksesta Pasilassa

Till området foniatri hör även störningar i röst, tal och språk. Vi behandlar även sväljsvårigheter och olika symtom i struphuvudet. 

Röststörningar

På den foniatriska mottagningen undersöker man vad röststörningen beror på. Efter en intervju och små röstövningar tar man bilder av struphuvudet via munnen eller näsan. Dessutom kan man använda nervfunktionsundersökningar eller akustiska undersökningar som utförs av en fonetiker i röstlaboratorium.

Utifrån diagnosen försöker man hitta lämplig vård och rehabilitering. Ofta behövs hjälp av en talterapeut. Många människor har nytta av en röstförstärkare.

Tal- och språkstörningar

Tal- och språkstörningar framkommer oftast hos barn: barnets tal och språk utvecklas inte i samma takt som andra färdigheter. Hos vissa barn leder språkliga svårigheter till inlärningssvårigheter i ett senare skede. Foniatriska polikliniken behandlar också störningar i talets smidighet, såsom stamning.

De svåraste symtomen behandlas hos oss på HUS, du kan få vård hos oss med en läkarremiss. Om dina symtom är mindre allvarliga, kontakta primärvården. 

Sväljsvårigheter

I undersökningen på den foniatriska polikliniken utreds problem med att svälja på grund av munnen eller halsen. Om det finns misstanke om esofageal dysfagi (sväljsvårigheter kopplade till matstrupe) utförs undersökningen på gastroenterologiska polikliniken. 

Sväljundersökningen görs när patienten sitter. Ett tunt, flexibelt endoskop smörjs in med gel och pressas försiktigt in genom näsborrarna. Om det behövs kan näsgången bedövas. I undersökningen följer man med hur intag av vätska och mer fast föda sker. I allmänhet ger en talterapeut sväljråd under undersökningen.

Man behöver inte vara utan att äta eller dricka före undersökningen, och läkemedel som ordinerats av en läkare bör tas normalt. Svalget kan verka vara bedövat efter undersökningen, men att äta och dricka lyckas bättre ca 30–60 minuter efter undersökningen. Undersökningen orsakar inte arbetsoförmåga, och man kan gå hem omedelbart efter den.

Videomaterial för patienter

Denna sida innehåller länkar till videor med handledningsmaterial inom foniatri. Videolänkarna öppnas på HUS Youtube-sida.

Ankomst