Gå till huvudinnehåll

Enheten för intensiv öppenvård, Alberga

Kontaktinformation

Besöksadress

Psykiatriska polikliniker i Alberga
Befästningsvägen 7
Esbo

Postadress

PB 827
00029 HUS

Enheten för intensiv öppenvård i Alberga är en vårdenhet för patienter med affektiva störningar.

Vår enhet erbjuder psykiatrisk vård och rehabilitering för patienter över 18 år med affektiva störningar som behöver en intensiv undersöknings- eller vårdperiod. Syftet med vår verksamhet är att stödja dig på vägen till studier och arbetslivet. Vår verksamhet omfattar dagliga psykoedukativa grupper samt individuella möten.

För att delta i vår verksamhet förutsätter vi att du är beredd att arbeta utifrån dina egna mål och delta i vården dagligen. Vi utarbetar tillsammans med dig individuella mål för din vårdperiod.
Vårdperioderna varar i 2–6 veckor och verksamheten pågår vardagar kl. 9–15, fre kl. 9–11. I vårddagsavgiften ingår frukost och lunch.

Du hänvisas till vård med en remiss och kan delta i ett introduktionsbesök innan den egentliga vårdperioden.