Gå till huvudinnehåll

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
 • Jorvs sjukhus
 • barnjouren
 • barnsjukdomar

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Käden kipsaus

ÖppettiderRing nummer 116 117 (0 €) innan du uppsöker jouren.

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper), ring nödnumret 112. Ambulanspersonalen bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Sjukhusjouren

Sjukhusjouren har öppet 24 timmar om dygnet. Vid sjukhusjouren vårdar vi barn och unga under 16 år. Patienter kommer med remiss från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Karislojo, Högfors, Nummi-Pusula och Sjundeå. Barnpatienter från Vanda hänvisas till barnjouren vid Jorvs sjukhus och barnkirurgiska patienter till Nya barnsjukhuset. 

Hälsocentraljouren

Vid hälsocentraljouren vårdar vi barn under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors. Det primära vårdstället för akut insjuknade barn och unga är vardagar kl. 8–16 på din egen hälsostation och efter klockan 16 vid Jorvs sjukhus samjour för barn. 
 
Hälsocentraljourens patienter i Kyrkslätt vårdas nattetid kl. 20.00–8.00 vid samjouren i Jorv. 

Frakturer hos barn

Frakturer hos barn från Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstanke om frakturer ber vid dig att först ringa till din egen hälsostation vardagar mellan 8 och 16. Kvällar och veckoslut får du hjälp på numret 116 117. Små vrickningar och skador vårdas av jourhavande sjukskötaren på din hälsostation. 

De vanligaste symtomen då man alltid ska uppsöka jouren: 

 • feber hos ett nyfött barn 
 • krampanfall hos barn 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt 
 • kraftig blödning
 • psykiska problem som kräver brådskande vård 
 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller oförmåga i lemmarna eller svårigheter att tala. 

Symtomnavigator för barn och sjukskötarchatt

På sidan Barnhuset.fi  får du information om behandling av feber, hosta, förkylning, öronsmärta eller milda andningssvårigheter. I sjukskötarchatten kan du ställa frågor om sådant som rör barnets hälsa. Tjänsterna är kostnadsfria. Chatten betjänar också på svenska.

Feedback

Hittade du vad du sökte?