Gå till huvudinnehåll

Barnjouren, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • Jorvs sjukhus
  • barnjouren
  • barnsjukdomar

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Käden kipsaus

Ring nummer 116 117 (0 €) innan du uppsöker jouren.

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper), ring nödnumret 112. Ambulanspersonalen bedömer vårdbehovet och transporterar patienten till rätt vårdplats.

Samjouren

Vid samjouren vårdar vi barn under 16 år från Esbo, Grankulla, Vanda och Helsingfors. Det primära vårdstället för akut insjuknade barn och unga är vardagar kl. 8–16 på din egen hälsostation. Samjour betjänar vardagar kl. 16–22 samt under veckoslut och helgdagar kl. 8–22. 

Hälsocentraljourens patienter i Kyrkslätt vårdas nattetid kl. 20.00–8.00 vid samjouren i Jorv. 

Patienter inom specialistvården som kommer med remiss 

För specialistvårdens akutmottagning behöver barnet en läkarremiss. Patienter kommar från Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå. I en livshotande nödsituation kan mottagningen besökas dygnet runt, oavsett boendeort.


Frakturer hos barn

Frakturer hos barn från Esbo behandlas vid Jorvs jour. Vid misstanke om frakturer ber vid dig att först ringa till din egen hälsostation vardagar mellan 8 och 16. Kvällar och veckoslut får du hjälp på numret 116 117. Små vrickningar och skador vårdas av jourhavande sjukskötaren på din hälsostation.

Symtomnavigator för barn

På Barnhuset.fi får du information om behandling av feber, hosta, förkylning, öronsmärta eller milda andningssvårigheter.

Symtomnavigator för barn (på finska)

 

Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.