Gå till huvudinnehåll

Avdelning P4, Jorvs sjukhus

Nyckelord:
  • psykos

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Kasvasbackavägen 8 A, 1 vån.
Esbo

Postadress

PB 800
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 10.00–19.00

På avdelning P4 vid Jorvs sjukhus har vi specialiserat oss på att behandla psykoser.

Vår avdelning är en sluten avdelning där vi vårdar psykospatienter. De vanligaste psykossjukdomarna är schizofreni, vanföreställningssyndrom och schizoaffektivt syndrom.  

Vi planerar din vård tillsammans med dig, dina anhöriga och olika samarbetsinstanser. Efter en avdelningsepisod fortsätter din vård oftast som öppenvård, till exempel på psykiatrimottagningen.

Sjukhus