Gå till huvudinnehåll

Avdelning P4

Nyckelord:
  • psykos

Vierailuajat

Betjäningstid

mån–sön 10.00–19.00

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Jorvs sjukhus
Åbovägen 150
Esbo

Postadress

PB 800
HUS 00029

På avdelning P4 vid Jorvs sjukhus har vi specialiserat oss på att behandla psykoser.

Vår avdelning är en sluten avdelning där vi vårdar psykospatienter. De vanligaste psykossjukdomarna är schizofreni, vanföreställningssyndrom och schizoaffektivt syndrom.  

Vi planerar din vård tillsammans med dig, dina anhöriga och olika samarbetsinstanser. Efter en avdelningsepisod fortsätter din vård oftast som öppenvård, till exempel på psykiatrimottagningen.

Tjänster

Psykoser

Vi undersöker och vårdar patienter med psykossjukdomar.