Gå till huvudinnehåll

Distansmottagning vid samjour

Du söker dig till distansmottagning genom att ringa Jourhjälpens nummer 116117, där vi bedömer behovet av vård under jourtid och hur brådskande behovet av vård är. Samtalet besvaras av en sjukskötare som rekommenderar fortsatta åtgärder enligt vårdbehovet. Om distansmottagning lämpar sig för symtomen, situationen samt patienten och vårdnadshavarens önskemål, genomförs mötet med läkaren via videosamtal i hälso- och sjukvårdens kundportal Maisa.

Tjänsten erbjuds av Nylands Jourhjälp som drivs av HUS. Dit styrs samtalen från Nyland med undantag för Helsingfors.

Kipeä nainen lääkärin etävastaanotolla puhelimen avulla


Om dina symtom förvärras medan du väntar på besöket på distansmottagningen ska du direkt uppsöka närmaste jour eller ringa 112.

I livshotande situationer, såsom svår bröstsmärta, plötsliga andningssvårigheter, medvetslöshet, förlamningssymptom eller kramper, ring nödnumret 112.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.