Gå till huvudinnehåll

Blågrönalger

Att simma i vatten med blågrönalger kan orsaka förgiftningssymtom. Även drickande av vatten med blågrönalger, användning i matlagning, som diskvatten, som bastu- eller tvättvatten kan orsaka förgiftningssymtom.

Suomalainen järvimaisema

Symtom

I Finland har symtomen på blågrönalger varit lindriga. De vanligaste symtomen är magsymtom, hudsymtom och förkylningssymtom.

Buksymptom har beskrivits som illamående, kräkningar, buksmärtor och diarré. Magsymtomen går vanligtvis över inom några dygn. Hud- och förkylningssymtomen utvecklas långsammare och kan vara längre än magsymtomen. Som hudsymtom beskrivs utslag, klåda och sveda. Förkylningsliknande symtom är bland annat täppthet, snuva, halsont, huvudvärk och feber. Blågrönalger kan orsaka inflammation i ögat eller örat.

Behandling

Exponerade hudområden tvättas med rent vatten och tvål. Ögonen sköljs med rent vatten. För symtom orsakade av blågrönalger räcker i allmänhet hemvård. Vid behov kan man använda smärtstillande eller febernedsättande läkemedel. Kontakta läkaren om symtomen är kraftiga eller inte försvinner på en vecka. Vid symtom på ögon- eller öroninflammation ska man kontakta läkare.