Gå till huvudinnehåll

Vårdvägen för ledprotespatienter

Ledproteskirurgi, dvs ledprotesoperationer av höft, knä och mindre leder, har inom huvudstadsregionen koncentrerats till Pejas sjukhus. På denna webbsida hittar du beskrivningar av patientens vårdväg.

Hoitaja juttelee potilaan kanssa sairaalan käytävällä.

Diagnostisering av artros

Du kan be läkaren på hälsocentralen, företagshälsovården eller inom den privata sektorn om en remiss till Endoprotesenheten ifall du har fått diagnosen symtomatisk artros.

Besök på poliklinikens mottagning

När remissen har kommit blir du kallad till ortopedens mottagning för vårdmöte på kirurgiska polikliniken på Pejas sjukhus. Din närmaste familj är också välkommen på vårdmötet.

Kirurgisk- och avdelningsvård

Att snabbt börja röra på sig efter operationen främjar rehabiliteringen.

Återhämtning efter operationen

Återhämtning efter en endoprotesoperation av knä eller höft börjar redan på sjukhuset med vårdpersonalens och fysioterapeuternas stöd.

Verksamhetsställen

Endoprotesenheten

HUS Endoprotesenhet på Pejas sjukhus är den näst största i Norden. I enheten görs ca 3 000 endoprotesoperationer varje år – de flesta av dessa är…

Avdelning K2

Vid avdelning K2 på Pejas sjukhus vårdar vi patienter som behöver en ledprotes i höften eller knäet. Även krävande reoperationer av ledproteser har…

Avdelning K3, ortopedi

Vid Pejas sjukhus avdelning K3 vårdar vi ortopedi- och traumatologipatienter. Du kommer till vår avdelning antingen via jouren eller efter en kallelse.

Kirurgiska polikliniken

Du kommer till Pejas sjukhus kirurgiska poliklinik efter remiss och tidsbokning. Vi betjänar patienter inom ortopedi och urologi.