Gå till huvudinnehåll

För vårdgivare

Undersökning av sinnestillstånd

Nyckelord:
  • rättspsykiatri

Vi utför undersökningar av sinnestillstånd på Kellokoski sjukhus.

En av de viktigaste uppgifterna inom rättspsykiatriska tjänster är att producera undersökningar av sinnestillstånd som förordnats av en domstol. Undersökningar av sinnestillstånd behövs för en bedömning av tillräkneligheten hos en person som åtalas eller misstänks för ett brott. Tillräknelighet är ett centralt begrepp i brottslagen och inom rättspsykiatrin som nästan alla rättspraxis runtom i världen erkänner som en förutsättning till straffbarhet.

Tillräkneligheten påverkas av personens förmåga att förstå gärningens faktiska natur, rättsstridighet och konsekvenser samt förmåga att kontrollera sitt handlande. Tillräkneligheten kan nedsättas av vissa psykiatriska och neurologiska sjukdomar samt av intellektuell funktionsnedsättning.

Undersökningen av sinnestillståndet utförs av en arbetsgrupp bestående av en psykiater, psykolog, neuropsykolog, socialarbetare, ergoterapeut samt vårdpersonal. Undersökningen pågår i ca två månader. Nästan alla undersökningar av sinnestillstånd utförs på sjukhusavdelningen.

Vi genomför undersökningar av sinnestillstånd på HUS enhet för intensifierad avdelningsvård och rättspsykiatri.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.