Gå till huvudinnehåll

Tarmsymtom och sjukdomar i matsmältningskanalen hos barn

Nyckelord:
  • Nya barnsjukhuset
  • tarmsjukdomar

På HUS behandlar vi gastrointestinala (mag-tarm) symtom och sjukdomar hos barn, såsom kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD), andra typer av medfödda och efterföljande tarmsjukdomar, leversjukdomar, celiaki och funktionella symtom som refluxsymtom och tarmaktivitetssymtom.

Suolisto-oireet ja ruoansulatuskanava

Vi undersöker och behandlar barnens tarmsymtom och lever- och tarmsjukdomar på barnmottagningar och vid behov på vårdavdelningar.

Vanliga tarmsymtom hos barn är funktionella bukbesvär, såsom återkommande eller långvarig buksmärta, reflux symtom, kroniskt irriterad tarm (IBS) och förstoppning. Ett barn hänvisas till specialistvård om den behandlande läkaren anser att en bedömning av specialistläkare är nödvändig, till exempel när det gäller ytterligare undersökningar. Främst funktionella buksymtom och -sjukdomar behandlas i primärvården.

Särskilt kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, dvs IBD, har ökat hos barn under de senaste decennierna. Kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, såsom kronisk inflammation i tjocktarmen och Crohns sjukdom, bryter oftast ut i tonåren. Orsaken är hittills okänd. Vården av IBD-patienter har koncentrerats till Nya barnsjukhuset och Hyvinge sjukhus. Vården fortsätter fram till vuxen ålder. Celiaki diagnostiseras och behandlas på HUS barnmottagningar.

I barndomen finns det många andra, om än sällsynta, medfödda tarmsjukdomar som man utvecklar senare i livet. Barn med sällsynta tarmsjukdomar vårdas upp till vuxen ålder på Nya barnsjukhuset. Diagnos och behandling av leversjukdomar hos barn tillhör till sektionen för gastroenterologi. De svåraste leversjukdomarna behandlar vi i samarbete med transplantationsenheten och barnkirurger.

Vid alla jourtjänster vårdar vi barn med en akut insatt kraftig buksmärta, svår diarré eller kräkningar eller något annat svårt buksymtom. På jourmottagningen bedömer vi också de akuta pediatriska patienter som har läkarremiss samt patienter som övervakas på barnmottagningar som har akut försämrade buksymtom.

Verksamhetsställen

Barnmottagningarna

På Jorvs sjukhus barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade sjukvården…

Barnmottagningar

På Nya barnsjukhusets Barnmottagningar undersöker och vårdar vi barn och ungdomar under 16 år som behöver öppenvårdstjänster inom den specialiserade…

Barnjouren

Vid Barnjouren på Jorvs sjukhus vårdar vi barn under 16 år.

Barnjour

På Barnjouren vid Nya barnsjukhuset tar vi hand om barn under 16 år inom alla specialiteter.