Gå till huvudinnehåll

Talterapi

Nyckelord:
  • talterapi

Inom talterapin undersöker och rehabiliterar vi störningar i interaktion, kommunikation, tal, språk, röst samt ätande och sväljning hos människor i alla åldrar.

Våra talterapeuter arbetar på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen. Du kan komma till talterapeutens bedömning med läkarremiss.

I den talterapeutiska forskningen fastställer vi störningens kvalitet och svårighetsgrad med olika slags tester, intervjuer, observationer och vid behov bilddiagnostiska undersökningar.

Vi arbetar som en del av en multiprofessionell arbetsgrupp och deltar i utarbetandet av rehabiliteringsplaner och rehabiliteringsrekommendationer utifrån de studier som genomförts. Vid behov gör vi bedömningar och ger rekommendationer för att producera olika slags kommunikationsverktyg.

I vissa av våra enheter erbjuder vi också talterapirehabilitering som syftar till att stärka din prestations- och kommunikationsförmåga.

Verksamhetsställen

Talterapeuter, hörcentralen för vuxna, Kirurgiska sjukhuset

Inom talterapin på hörcentralen för vuxna på Kirurgiska sjukhuset bedömer och rehabiliterar vi patienter med hörselskador. Du kan komma till talterapeutens…

Talterapeuter, Hjälpmedelscentralen Tietoteekki

På Tietoteekki, som finns i anslutning till Hjälpmedelscentralen, utför vi bedömningar av kommunikationshjälpmedel. I bedömningen kartlägger vi till…

Talterapeuter, Foniatriska polikliniken Böle

Inom talterapin på foniatriska polikliniken i Rubik-fastigheten i Böle betjänar vi vuxna och barn. Du kan komma till talterapeutens bedömning med…

Talterapeuter

Vid Hyvinge sjukhus talterapi gör vi talterapeutiska undersökningar, och utifrån dem gör vi sedan en rehabiliteringsplan.