Gå till huvudinnehåll

Psykoser

Nyckelord:
  • psykoslinjen

Vi undersöker och vårdar patienter med psykossjukdomar.

På psykoslinjen undersöker och vårdar vi dig om du misstänks vara drabbad av psykos eller har insjuknat i en psykossjukdom. 

Psykos är en gemensam benämning för en störning där en persons verklighetsuppfattning är förvrängd. Med andra ord har personen svårt att skilja mellan vad som är verklighet och vad som inte är det. I psykos avbryts dina tankar. Du kanske gråter eller pratar förvirrat. Du kan ha hallucinationer och till exempel höra ljud som känns verkliga. Du kan också ha vanföreställningar och kan till exempel tro att du bli förföljd eller har avvikande förmågor.

Psykporten ,

Hälsobyn.fi

Du hittar information om psykossjukdomar och behandling av dem på Psykporten. Hälsobyn är en digital vårdtjänst för specialiserad sjukvård.

Maisa ,

Maisa.fi

Du kan använda vår elektroniska tjänst genom att logga in i kundportalen Maisa. När din vårdrelation börjar får du mer detaljerad information om vilka tjänster i Maisa, såsom möten eller förhandsförfrågningar som finns till ditt förfogande.

Verksamhetsställen

Avdelning P1

Pejas sjukhus avdelning P1 är en sluten avdelning där vi vårdar psykospatienter.

Avdelning P1

Avdelning P1 vid Jorvs sjukhus är en sluten psykiatrisk rehabiliteringsavdelning.

Avdelning P4

På avdelning P4 vid Jorvs sjukhus har vi specialiserat oss på att behandla psykoser.

Psykospolikliniken

På psykospolikliniken i Dickursby vårdar vi psykospatienter.