Gå till huvudinnehåll

Plastikkirurgi

Nyckelord:
  • plastikkirurgi
  • muskuloskeletal- och plastikkirurgi

Vi utför plastikkirurgiska ingrepp på Tölö och Jorvs sjukhus samt på Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborgs sjukhus.

Hoitaja juttelee potilaan kanssa sairaalan käytävällä.

Till Läpp- och gomspaltcentret (HUSUKE) har man koncentrerat behandlingen av läpp- och gomspalter samt missbildningar av skallen från hela Finland. Till brännskadeenheten har man förutom behandlingen av brännskador i Nyland även koncentrerat behandlingen av de svåraste brännskadorna från hela landet. 

Våra plastikkirurgiska tjänster på HUS inkluderar bl.a. 

  • behandling av brännskador och svåra ansikts- och extremitetsskador, 
  • behandling av hudcancer och elakartade bindvävstumörer (mjukdelssarkom), 
  • bröstkorrigeringsoperationer vid bröstcancer (omedelbara och sena korrigeringar), förebyggande bröstcancerkirurgi, bröstförminskningsoperationer,
  • behandling av läpp- och gomspalt samt missbildningar av skallen,
  • behandling av tryck- och bensår samt ischemiska diabetiska sår i de nedre extremiteterna, 
  • könskorrigeringsoperationer och
  • korrigeringsoperationer efter fetmakirurgiska operationer.

I flera operationer samarbetar våra plastikkirurger med bl.a. ortopeder, blodkärlskirurger och neurokirurger.

Operationshuset ,

Hälsobyn.fi

På Operationshuset får du råd och tips om hur du kan förbereda dig inför en operation och återhämta dig efter den.

Rehabiliteringshuset ,

Hälsåbyn.fi

Från Rehabiliteringshuset hittar du information och stöd för din rehabilitering.

Vårdväg för hudcancerpatienter ,

På hudcancerpatientens vårdväg berättar vi för dig steg för steg hur vården och undersökningarna fortskrider.

Verksamhetsställen

Olycksfallsstationen

På Olycksfallsstationen på Tölö sjukhus vårdar vi olycksfallspatienter dygnet runt.

Avdelning 3 (plastikkirurgi)

På avdelning 3 på Tölö sjukhus vårdar vi plastikkirurgiska vuxenpatienter i behov av specialkompetens.

Avdelning K3

Vid avdelning K3 på Jorvs sjukhus vårdas plastikkirurgiska vuxenpatienter.

Läpp- och gomspaltcentret HUSUKE

På Läpp- och gomspaltcentret HUSUKE på Tölö sjukhus behandlar vi läpp- och gomspalter, förbeningsstörningar av kranialsuturer (kraniosynostoser) samt…